Máy làm trống mặt nạ N95 QK-N95-35
Máy làm trống mặt nạ N95 QK-N95-35
Máy bán tự động làm khẩu trang N95, bao gồm than hoạt tính không dệt từ 1-4 lớp N95PP và vật liệu lọc và sử dụng thiết bị sản xuất bán tự động, chủ yếu được sử dụng để sản xuất vải nhiều lớp phẳng mặt nạ. Và toàn bộ quy trình bán tự động bao gồm cấp nguyên liệu, chèn băng mũi và cắt thành phẩm ở đó.